Saturday , 26 July 2014
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014 MỤC LỤC: PHẦN 1. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG. Thông tư số 01/2014 ngày 8/1/2014 của BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI quy định hướng dẫn thực hiện về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại loa động. Thông tư số 214/2013 ngày 31/12/2013 hướng dẫn ... Read More »

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2014

Bộ luật lao động Việt Nam 2014

Bộ luật lao động việt nam 2014 được phát hành quý I năm 2014 do Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản với nhiều thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành Luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lao động việc làm, công đoàn,hợp đồng lao động… hướng dẫn mới nhất áp dụng cho năm 2014. Tiêu đề cuốn sách như sau: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2014- CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT Nội dung cuốn sách ... Read More »

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2014

bộ luật lao động mới nhất 2014

TRA CỨU 915 TÌNH HUOÁNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT VIỆC LÀM NĂM 2014 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN PHẢI THỰC THI Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu ... Read More »

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC NHẬT BẢN 2014

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC NHẬT BẢN 2014

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC-NHẬT BẢN-TIẾNG ANH NĂM 2014 Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành- 2014 (The labor code – multiple ... Read More »

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014

CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014 Nhằm giúp các đơn vị có sử dụng lao động tìm hiểu rõ chi tiết từng mức xử phạt cụ thể, hướng dẫn và quy định rõ như thế nào thì doanh nghiệp sẽ bị phạt và các biện pháp giải quyết và khắc phục hậu quả sau khi phạm sai trong quản lý lao động, NXB LĐXH cho ban hành bộ sách: CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ... Read More »

Hướng dẫn bộ luật lao động mới nhất 2013

Hướng dẫn thi hành luật lao động 2013

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VÀ 900 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP CÓ LIÊN QUAN (Áp dụng 01-07-2013)” Trong hệ thống pháp luật lao động việt nam, sau Hiến pháp, Bộ luật Lao độnggiữ vị trí rất quan trọng trong điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế – xã hội sâu rộng, tác động đến toàn bộ xã hội, tất cả các thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mọi người lao động. ... Read More »

Luật lao động năm 2013 và chính sách tiền lương, bảo hiểm

Luật lao động năm 2013 và chính sách tiền lương, bảo hiểm

BỘ LUẬT LA ĐỘNG 2013 VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau: Phần I. Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn mới ; Phần II. Quy định mới về lao động, việc làm, an toàn lao động, hợp đồng lao động; Phần III. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Phần IV. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế; Phần V. Chế độ tiền ... Read More »

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 MỚI PHÁT HÀNH

luật lao động áp dụng tháng 5-2013

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 MỚI PHÁT HÀNH VÀ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-5-2013  Ngày 8 và  10 tháng 5 năm 2013.Chính phủ đã ban hành 5 nghị định mới hướng dẫn thi hành BỘ LUẬT LAO ĐỘNG được quốc hội thông qua tháng 6 năm 2012.5 nghị định đó là: Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 8-5-2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị ... Read More »

Bộ luật lao động năm 2013 áp dụng từ 1-5-2013

luat-lao-dong-nam-2013-ap-dung-1-5-2013

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 -LUẬT CÔNG ĐOÀN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM  XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ  MỚI NHẤT. Áp dụng từ 1-5-2013  Ngày 18/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. . Luật Công đoàn cũng được Quốc hội thông qua với nhiều sửa đổi, bổ sung mới. Ngày 04-12-2012, Chính phủ đã ban hành NĐ 103/2012/NĐ-CP quy định từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới . Nghị định này có hiệu lực ... Read More »

Bộ luật lao động bằng tiếng hoa 2013

Luat-lao-dong-tieng-hoa-2013

bộ luật lao động bằng tiếng hoa 2013 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012  Ngôn ngữ Hoa – Việt Sách bao gồm một số ý chính sau: PHẦN I: Bộ luật lao động được quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012 Ngôn ngữ Hoa – việt PHẦN II: Hướng dẫn mới nhất thực hiện chế độ lương, trợ cấp 2012 PHẦN III: Văn bản hướng dẫn bộ luật lao động PHẦN IV: Hướng dẫn chế độ bảo ... Read More »