Monday , 2 March 2015
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ luật lao động song ngữ 2015 mới nhất

Bộ luật lao động song ngữ 2015 mới nhất

Sách bộ luât lao động song ngữ Anh Việt năm 2015 mới nhất, bộ luật lao động Việt nam 2015, bộ luật lao động bằng tiếng anh 2015, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2014,. Luật có 9 Chương 125 Điều, quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm ... Read More »

Sách bộ luật lao động anh – hoa – hàn – việt – nhật 2015

sách bộ luật lao động anh hoa hàn việt nhật 2015

sách Bộ luật lao động anh hoa hàn việt nhật  2015 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ  và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu : “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 (ANH-HOA-VIỆT-HÀN-NHẬT) Công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ Chỉ dẫn pháp luật về ... Read More »

Sách bộ luật lao động 2015 và chính sách tăng lương tối thiểu 2015

Sách bộ luật lao động 2015 và chính sách tăng lương tối thiểu 2015

Sách bộ luật lao động 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất, chính sách tăng lương tối thiểu năm 2015, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2015, hệ thống thang bảng lương 2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11-11-2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu ... Read More »

Sách bộ luật lao động song ngữ Việt – Anh 2015

b--lu-t-lao-d-ng-song-ng--2015

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ( Song ngữ Việt – Anh) 2015 Và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015 Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động; áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2015 Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Và Bộ lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật ... Read More »

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC NHẬT BẢN 2015

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC NHẬT BẢN 2014

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC-NHẬT BẢN-TIẾNG ANH NĂM 2015 Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành- 2015 (The labor code – multiple ... Read More »

Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP (VĂN BẢN MỚI NHẤT, ĐẦY ĐỦ NHẤT) Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động có vai trò đặc biệt quan trọng để cụ thể hóa, chi tiết hóa Bộ luật lao động Thông qua những lần sửa đổi Bộ luật lao động, các văn bản hướng ... Read More »

Chính sách chế độ với lãnh đạo và người lao động làm việc tại việt nam

Chính sách chế độ với lãnh đạo và người lao động làm việc tại việt nam

Chính sách chế độ đối với lãnh đạo và người lao động làm việc việt nam Tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII, ngày 13/6/2014, đã  thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Luật sửa đổi lần này có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT cũ, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Luật sửa đổi bổ sung một ... Read More »

Sách bộ luật lao động song ngữ việt anh 2014

sách bộ luật lao động song ngữ việt anh 2014

Sách bộ luật lao động song ngữ Việt – Anh 2014 ( English – Vietnamese) Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Hướng dẫn chi tiết hợp đồng lao, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 Cuốn sách  bộ luật lao động 2014 song ngữ Việt – Anh mới nhất  do nhà xuất bản Lao động xã hội in, cuốn sách cập nhật đầy đủ ... Read More »

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014 MỤC LỤC: PHẦN 1. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG. Thông tư số 01/2014 ngày 8/1/2014 của BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI quy định hướng dẫn thực hiện về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại loa động. Thông tư số 214/2013 ngày 31/12/2013 hướng dẫn ... Read More »

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2014

Bộ luật lao động Việt Nam 2014

Bộ luật lao động việt nam 2014 được phát hành quý I năm 2014 do Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản với nhiều thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành Luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lao động việc làm, công đoàn,hợp đồng lao động… hướng dẫn mới nhất áp dụng cho năm 2014. Tiêu đề cuốn sách như sau: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2014- CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT Nội dung cuốn sách ... Read More »