Thursday , 23 October 2014
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP (VĂN BẢN MỚI NHẤT, ĐẦY ĐỦ NHẤT) Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động có vai trò đặc biệt quan trọng để cụ thể hóa, chi tiết hóa Bộ luật lao động Thông qua những lần sửa đổi Bộ luật lao động, các văn bản hướng ... Read More »

Chính sách chế độ với lãnh đạo và người lao động làm việc tại việt nam

Chính sách chế độ với lãnh đạo và người lao động làm việc tại việt nam

Chính sách chế độ đối với lãnh đạo và người lao động làm việc việt nam Tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII, ngày 13/6/2014, đã  thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Luật sửa đổi lần này có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT cũ, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Luật sửa đổi bổ sung một ... Read More »

Sách bộ luật lao động anh – hoa – hàn – việt – nhật 2014

sách bộ luật lao động anh hoa hàn việt nhật 2014

sách Bộ luật lao động anh hoa hàn việt nhật  2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ  và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu : “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2014 (ANH-HOA-VIỆT-HÀN-NHẬT) Công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ Chỉ dẫn pháp luật về ... Read More »

Sách bộ luật lao động song ngữ việt anh 2014

sách bộ luật lao động song ngữ việt anh 2014

Sách bộ luật lao động song ngữ Việt – Anh 2014 ( English – Vietnamese) Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Hướng dẫn chi tiết hợp đồng lao, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 Cuốn sách  bộ luật lao động 2014 song ngữ Việt – Anh mới nhất  do nhà xuất bản Lao động xã hội in, cuốn sách cập nhật đầy đủ ... Read More »

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014 MỤC LỤC: PHẦN 1. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG. Thông tư số 01/2014 ngày 8/1/2014 của BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI quy định hướng dẫn thực hiện về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại loa động. Thông tư số 214/2013 ngày 31/12/2013 hướng dẫn ... Read More »

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2014

Bộ luật lao động Việt Nam 2014

Bộ luật lao động việt nam 2014 được phát hành quý I năm 2014 do Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản với nhiều thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành Luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lao động việc làm, công đoàn,hợp đồng lao động… hướng dẫn mới nhất áp dụng cho năm 2014. Tiêu đề cuốn sách như sau: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2014- CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT Nội dung cuốn sách ... Read More »

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2014

bộ luật lao động mới nhất 2014

TRA CỨU 915 TÌNH HUOÁNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT VIỆC LÀM NĂM 2014 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN PHẢI THỰC THI Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu ... Read More »

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC NHẬT BẢN 2014

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC NHẬT BẢN 2014

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẰNG TIẾNG HÀN QUỐC-NHẬT BẢN-TIẾNG ANH NĂM 2014 Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành- 2014 (The labor code – multiple ... Read More »

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014

CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014 Nhằm giúp các đơn vị có sử dụng lao động tìm hiểu rõ chi tiết từng mức xử phạt cụ thể, hướng dẫn và quy định rõ như thế nào thì doanh nghiệp sẽ bị phạt và các biện pháp giải quyết và khắc phục hậu quả sau khi phạm sai trong quản lý lao động, NXB LĐXH cho ban hành bộ sách: CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ... Read More »

Hướng dẫn bộ luật lao động mới nhất 2013

Hướng dẫn thi hành luật lao động 2013

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VÀ 900 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP CÓ LIÊN QUAN (Áp dụng 01-07-2013)” Trong hệ thống pháp luật lao động việt nam, sau Hiến pháp, Bộ luật Lao độnggiữ vị trí rất quan trọng trong điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế – xã hội sâu rộng, tác động đến toàn bộ xã hội, tất cả các thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mọi người lao động. ... Read More »