Wednesday , 1 April 2015
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » LUẬT CÔNG ĐOÀN 2014 (page 2)

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2014

Vai trò phương hướng hoạt động của công đoàn cơ sở 2013

vai-tro-cong-doan-co-so-2013

CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – VAI TRÒ, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ Công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời, cũng là người tổ chức, vận động công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cũng là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ – công nhân viên và người lao động. Để thực hiện tốt các ... Read More »

luật công đoàn tiếng anh 2013

luat-cong-doan-tieng-anh-2013

LUẬT CÔNG ĐOÀN TIẾNG ANH 2013, LUẬT CÔNG ĐOÀN SONG NGỮ 2013 Luật Công Đoàn TIẾNG ANH 2013 (Song Ngữ Việt – Anh) Ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội ước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật công đoàn (Sau đây gọi là Luật công đoàn năm 2012). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 1- Trong mọi hoạt động, công đoàn phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật. Cơ quan Nhà nước, thủ trưởng đơn vị, tổ chức ... Read More »

Sổ tay tra cứu xử lý các tình huống quan trọng thường gặp trong Công đoàn 2013

so-tay-cong-doan-2013

SỔ TAY TRA CỨU XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013 Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Tra cứu các tình huống về tổ chức, hoạt động, quản lý tài chính và công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công đoàn (Theo Luật công đoàn 2013) Phần thứ hai. Tra cứu các tình huống về lao động, xử phạt hành chính trong lao động (Theo Bộ luật lao động 2013)  Phần thứ ... Read More »

Luật công đoàn 2013

luật công đoàn 2013

LUẬT CÔNG ĐOÀN SỬA ĐỔI NĂM 2013 Nội dung cuốn sách gồm có các phần như sau: Phần 1. Luật công đoàn 2013. Phần 2. Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong Bộ luật lao động 2013 Phần 3. Hướng dẫn tuyên truyền trong tổ chức công đoàn hiện nay. Phần 4. Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2012 Phần 5. Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình trong ... Read More »

Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng trong công đoàn 2013

ky-nang-thuc-hien-su-kien-cong-doan-2013

KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN  CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2012-2013 Năm 2012 và 2013 sẽ diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 – 2018). Trong bối cảnh đất nước ta có những thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, đây sẽ là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức Công ... Read More »

Kỹ năng chuẩn bị tài liệu, trình bày văn bản, thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức công đoàn

ky-nang-chuan-bi-tai-lieu-bao-cao-cong-doan-2013

Kỹ năng chuẩn bị tài liệu, trình bày văn bản, thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức công đoàn mới nhất 2013 Cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về chế độ báo cáo, công tác văn thư lưu trữ trong các tổ chức công đoàn. Phần thứ hai. Quy định mới nhất về thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật  trình bày văn bản của tổ chức công đoàn. Phần thứ ba. Tham khảo mẫu các loại văn bản tổ chức công đoàn có thẩm quyền ban hành. Phần ... Read More »

Những chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

nhung-chan-duong-lich-su-ve-vang

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 1929-2011 Nội dung  cuốn sách gồm có năm phần: Phần một. Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Phần hai. Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phần ba. Công đoàn Việt Nam mười mốc son lịch sử. Phần bốn. Nội dung Đại hội X Công đoàn Việt Nam và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ ... Read More »