Monday , 24 October 2016
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm trong mọi lĩnh vực

Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm trong mọi lĩnh vực

Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi ... Read More »

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH- HƯỚNG DẪN MỨC XỬ PHẠT VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG HÀNH VI THƯỜNG GẶP DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, HƯỜNG, THỊ TRẤN

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH- HƯỚNG DẪN MỨC XỬ PHẠT VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG HÀNH VI THƯỜNG GẶP DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, HƯỜNG, THỊ TRẤN

Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý ... Read More »

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn xã hội

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn xã hội

Đầu năm 2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định về trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Thời gian gần đây, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực như: NĐ 107/2014/NĐ-CP ngày 17-11-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh ... Read More »

Sách luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh

sách luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định xử phạt mới nhất trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Sách luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định xử phạt mới nhất trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh 2014 – 2015 Nội dung cuốn sách luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định xử phạt mới nhất trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh gồm những phần quan trọng sau: Phần 1. Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thực thi mới nhất Phần 2. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội Phần 3. Quy định xử phạt vi ... Read More »

Sách xử phạt vi phạm hành hành chính trong lĩnh vực giao thông 2014

sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Sách luật giao thông đường bộ 2014, luật giao thông đường thủy và hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông,Giao thông vận tải là vần đề đang được quan tâm hàng đầu trong những năm gần đây. Tình trạng tai nạn giao thông đường bộ, đương thủy, xe quá khổ, quá tải … đang là vấn đề nhức nhối cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như người dân trong cả nước. Vì vậy Bộ Giao Thông Vận Tải liên tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm chấn chỉnh ... Read More »

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2014

bình luận luật xử lý vi phạm hành chính 2014

Bình luận luật xử lý vi phạm hành chính 2014 và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ( văn bản mới nhất năm 2014) Với phương pháp bình luận mới tác giả đã phân tích khá chi tiết và dể hiểu đối với từng điều luật, giúp bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính, cũng như có thể linh hoạt vận dụng trong thực tiễn. nhằm giúp bạn đọc nắm vững những quy định ... Read More »

TỔNG HỢP MỚI VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC 2014

TỔNG HỢP MỚI VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC 2014

HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÃ HỘI: GIAO THÔNG, AN NINH TRẬT TỰ, VĂN HÓA, Y TẾ, GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ 2014 Vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định quy định xử phạt mới nhất trong các lĩnh vực như: Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22-10-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; ... Read More »

LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN 2014

LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN 2014

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KIỂM TOÁN VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN. Nhà XB: Tài chính Tác giả: Qúy Long – Kim Thư Năm XB: 2013 Khổ sách: 20 x 28 cm Số trang: 531 Giá bìa: 335.000 đồng Hoạt động kiểm toán góp phần công khai, minh bạch báo cáo tài chính của các tổ chức lành mạnh môi trường đầu tư góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; phát hiện và ngăn chặn ... Read More »

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 2014

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 2014

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ – ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC KINH DOANH NHÀ THUỐC VÀ CẤP, GIA HẠN, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ; ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Trong thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đã được các cơ sở y tế chú trọng, công tác xã hội hóa y tế, khám chữa bệnh đã có nhiều tiến bộ tích cực. Nhằm tập trung sức nâng cao chất lượng các hoạt động ... Read More »

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ RỪNG 2014

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ RỪNG 2014

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ RỪNG 2014 TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 2014. Nhà XB: Lao động Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh Năm XB: 2013 Khổ sách: 20 x 28 cm Số trang: 427 Giá bìa: 335.000 đồng Rừng vốn được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Trái đất, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người và môi trường. Vì vậy, bảo ... Read More »