Friday , 28 October 2016
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Luật luật sư sửa đổi 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật luật sư sửa đổi 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành

LUẬT LUẬT SƯ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Cuốn sách luật luật sư bao gồm các phần:

Luat luat su 2013 sua doi Luật luật sư sửa đổi 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần 1. Luật luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần 2. Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp & chiến lược phát triển luật sư Việt Nam

Phần 3. Quy chế quản lý & sử dụng thẻ luật sư

Phần 4. Quy định về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

Phần 5. Quy định về chính sách dành cho luật sư & quản lý tài chính trong hoạt động hành nghề luật sư

Phần 6. Luật liên quan đến tố tụng

Phần 7. Quy định về xử lý kỷ luật và quy chế khen thưởng

Giới thiệu thêm về sách luật luật sư:

Luật Luật sư đã được thực hiện trong thời gian 5 năm qua số lượng luật sư nước ta phát triển khá nhanh, nhưng chất lượng của đội ngũ này còn chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý ngày càng cao của xã hội, đặc biệt là trong điều kiện cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. hơn nữa, Luật Luật sư còn chưa phù hợp với thực tế hoạt động của luật sư.

Chính vì thế, ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tư  đã nhất trí thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư tập trung sửa đổi các quy định nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động hành nghề của luật sư, nhất là hoạt động tham gia tố tụng của luật sư liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa, nâng cao và phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư từ trung ương đến địa phương, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về luật sư.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013.

UA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>