Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Luật phá sản 2015 mới nhất

Luật phá sản 2015 mới nhất

Luật phá sản 2015 mới nhất

xếp hạng


Sách luật Phá sản số 51/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 19-6-2014 tại kỳ họp thứ 7, Khóa XIII (gồm 9 chương, 133 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Luật quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và việc sửa đổi Luật phá sản; góp phần quan trọng trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho quá trình thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã…

luật phá sản 2014 mới nhất

Luật phá sản áp dụng 2015

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ mới về vay vốn ngân hàng, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp… Cụ thể như sau: TT số 56/2014/TT-BTC ngày 28-4-2014 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Giá; TTLT số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28-3-2014 Hướng dẫn về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; CT số 13/CT-TTg ngày 01-06-2014 Về việc đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương; CT số 11/CT-TTg ngày 21-05-2014 Về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước; CT số 09/CT-TTg ngày 25-04-2014 Về việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; TT số 47/2014/TT-BTC ngày 22-4-2014 Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại; TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 Hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ…
Để giúp nhà quản lý doanh nghiệp kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về điều hành, quản lý phát triển doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển kỹ thuật, chính sách ưu đãi của nhà nước… Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: ” LUẬT DOANH NGHIỆP- LUẬT PHÁ SẢN
(CÓ HIỆU LỰC 01-01-2015) CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, VAY VỐN ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ DOANH NGHIỆP”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Doanh nghiệp năm 2014; Phần II. Luật Phá sản năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015);

Phần III. Phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản;

Phần IV. Giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và chính sách vay vốn ưu đãi trong việc phát triển kinh tế doanh nghiệp; Phần V. Quy chế quản lý tài chính và các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp;

Phần VI. Quản lý của nhà nước về sử dụng hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ;

Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, hóa đơn, kế toán, kiểm toán.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*