Friday , 28 October 2016
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2013

Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2013

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ .GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG  CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ,TỔ CHỨC  & MỌI  THÀNH PHẦN KINH TẾ 2013

luat phong chong tham nhung 2013 Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và được Quốc hội  thông qua. Điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý trong Luật sửa đổi, bổ sung là: Người kê khai tài sản có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc phần tài sản tăng thêm. Chính phủ quy định mức giá trị tài sản tăng thêm và việc xác định giá trị tài sản tăng thêm, thẩm quyền yêu cầu giải trình, trách nhiệm của người giải trình, trình tự, thủ tục của việc giải trình…

Nội dung cuốn sách luật phong chống tham nhũng như sau: 

Phần 1. Luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần 2. Chiến lược quốc gia và quy chế phối hợp thực hiện công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng

Phần 3. Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ công chức

Phần 4. Quy định mới nhất về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, bộ, ngành

Phần 5. Chế độ khen thưởng, phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Phần 6. Luật thực hành chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần 7. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tham nhũng, chống lãng phí

MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>