Wednesday , 23 April 2014
Tiêu Điểm
Home » LUẬT THUẾ

LUẬT THUẾ

Luật thuế giá trị gia tăng 2014

Luật thuế giá trị gia tăng 2014

luật thuế giá trị gia tăng 2014 và luật thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chính sách thuế sẽ là động lực quan trọng đế các doanh nghiệp nổ lực vươn lên trong thời điểm khó khăn hiện nay.cuốn sách: CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH-HƯỚNG DẪN THỰC THỰ THI LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, GIẢI ĐÁP CÁC ... Read More »

XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN HÀNG HÓA XNK 2014

Quy trình xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2014

Quy trình xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2014 được phát hành Quý I năm 2014 nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong kinh doanh, quy định việc nhập khẩu theo hạn nghạch thuế quan năm 2014 và 2015. Tiêu đề cuốn sách:CẨM NANG NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 2014 Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau: Phần 1. Hướng dẫn thanh toán quốc tế trong kinh doanh Phương thức ... Read More »

HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014

HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014

HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ áp dụng năm 2014 Hệ thống pháp luật về quản lý thuế là căn cứ để cơ quan nhà nước xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý thuế; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, tính chủ động của người nộp thuế được đề cao thông qua cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế, đảm bảo phù hợp ... Read More »

BIỂU MẪU KÊ KHAI THUẾ GTGT-TNDN-BVMT-TNCN 2014

BIỂU MẪU KÊ KHAI THUẾ GTGT-TNDN-BVMT-TNCN 2014

BIỂU MẪU KÊ KHAI THUẾ GTGT-TNDN-BVMT-TNCN 2014 Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013. Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt ... Read More »

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ 2014

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ 2014

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ 2014 SONG NGỮ ANH VIỆT ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2014 164-107- 193 – 161 – 162 – 163 – 20 – 21 – 44 – 45 – 06 – 65 – 131 – 3286 Sách biểu thuế song ngữ 2014 về nội dung hoàn toàn giống sách biểu thuế đơn ngữ của NXB Tài Chính Phát hành nhưng có thêm cột mô tả bằng tiếng anh song song với tiếng việt để tiện tra cứu và theo dõi đối chiếu dễ dàng. Nội dung sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 cũng ... Read More »

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014 mới nhất

sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2014

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014 mới nhất áp dụng tại các cơ quan Hải quan năm 2014, sách biểu thuế do Bộ Tài Chính ban hành. Nội dung sách cập nhật tổng hợp các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng năm 2014:ACFTA, AKFTA, ATIGA, WTO,THUẾ VAT, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, AIFTA, AJCEP,AUSTRALIA VÀ NEWZELAND,CÁC LOẠI THUẾ KHÁC…nhằm mục tiêu cắt giảm các mức thuế suất theo lộ trình cam kết WTO của Việt Nam cũng như tăng thuế nhập khẩu những mặc hàng mà Việt Nam đã sản xuất được trong khi trước đây chỉ dựa vào nhập ... Read More »

Chính sách thuế 2014

chính sách thuế 2014

CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, QUY ĐỊNH MỚI NHẤT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN, LỆ PHÍ Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần bình đẳng công bằng xã hội, phù hợp với nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập quốc tế. Trong thời ... Read More »

SÁCH THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NĂM 2014

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN,KIỂM TRA GIÁM SÁT QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014 Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của một quốc gia. Để giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các thủ tục này, ngày 10/09/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát ... Read More »

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU Ngày 10 tháng 9 năm 2013. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan ... Read More »

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ ÁP DỤNG 2014

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ ÁP DỤNG 2014

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU áp dụng 2014 tên gọi khác: BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG TIẾNG ANH 2014 EXPORT – IMPORT TARIFF AND VALUE ADDED TAX ON IMPORTS  AHTN 2012 – MFN/WTO – ATIGA  – ACFTA – AKFTA – AJCEP -  VJEPA – AANZFTA – AIFTA – VAT 164-107-193 – 161 – 162 – 163 – 20 – 21 – 44 – 45 – 06 – 65 – 131 – 3286 Thuế NK Ưu đãi đặc biệt (Special preferential import duties) dành cho C/O form D, C/O form E, C/O ... Read More »