Thứ Ba , 25 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT XÂY DỰNG 2018 » HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÁP LUẬT – LUẬT XÂY DỰNG – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÁP LUẬT – LUẬT XÂY DỰNG – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÁP LUẬT – LUẬT XÂY DỰNG – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

xếp hạng

HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÁP LUẬT – LUẬT XÂY DỰNG – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÁP LUẬT - LUẬT XÂY DỰNG - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÁP LUẬT – LUẬT XÂY DỰNG – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Để kip thời đáp ứng nhu cầu thông tin of the cơ quan, ban, vực cùng all doanh nghiệp and đông đảo bạn đọc trong cả nước about the quy định pháp luật mới trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình. Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÁP LUẬT – LUẬT XÂY DỰNG – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG”.

Contents of the cuốn sách to include the following phần chính sau:

Phần I. LUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC BẢO AN TOÀN Đầm TRỌNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Phần II. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

Phần III. HƯỚNG DẪN THAM ĐỊNH, PHÊ duyệt DỰ ÁN VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

Phần IV. HƯỚNG DẪN PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP giay phep XÂY DỰNG.

Phần V. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHÍNH ĐƠN GIÁ VÀ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

Phần VI. Định mức CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG.

Phần VII. Định mức ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÁP LUẬT – LUẬT XÂY DỰNG – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG is one tài liệu cần thiết and useful for all cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực quản lý đầu tư công trình xây dựng

Sách been in with the hình thức đẹp, kho 20 x 28 cm, dày 424 trang. Giá: 350.000 đồng / cuốn.

. GIAO SÁCH SAU 30 Phut ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM Vui lòng liên hệ đường dây nóng: 0917388880

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*