Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH » LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN 2014

LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN 2014

LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN 2014

xếp hạng


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KIỂM TOÁN VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 531
Giá bìa: 335.000 đồng

LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN 2014
Hoạt động kiểm toán góp phần công khai, minh bạch báo cáo tài chính của các tổ chức lành mạnh môi trường đầu tư góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những kết quả kiểm toán trung thực, khách quan không chỉ cho phép đánh giá thực trạng của đơn vị mà còn cung cấp thông tin làm căn cứ cho việc hoạch định các chính sách, các giải pháp quản lý, đầu tư, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý tài chính của các cơ quan.
Để tăng cường chế tài trong việc xử lý các hành vi phạm pháp luật của hoạt động kế toán và kiểm toán; Ngày 16/9/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Mặt khác, việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong hoạt động kiểm toán sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuận lợi hơn khi giải quyết các tình huống vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KIỂM TOÁN
VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ NGUYÊN TẮC VÀ HÌNH THỨC KIỂM TOÁN THEO LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP.

Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.

Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN VÀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN.

Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI NGHỀ KIỂM TOÁN.

Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 6: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA KIỂM TOÁN.

Phần 7: HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN.

Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 531 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*