Thứ Năm , 19 Tháng Một 2017
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » LUẬT CÔNG ĐOÀN 2017 » Những chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Những chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

xếp hạng

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1929-2011

Nội dung  cuốn sách gồm có năm phần:

Phần một. Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Phần hai. Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phần ba. Công đoàn Việt Nam mười mốc son lịch sử. Phần bốn. Nội dung Đại hội X Công đoàn Việt Nam và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013. Phần năm. Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam với Công đoàn các nước. Phần sáu. Các quy định mới nhất về Pháp luật lao động và Công đoàn

Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý vị để lần xuất bản sau cuốn sách ngày một hoàn thiện hơn.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SÁCH:

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng toàn thể dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở bất cứ măt trận nào, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người lao động và của dân tộc, không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, vận đông, tập hợp công nhân, viên chức lao động đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, viết lên trang sử hào hùng của giai cấp công nhân và tổ chức Công  đoàn Việt Nam. Đường lối xây dựng GCCN đã được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đây là Nghị quyết quan trọng, khẳng định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, tạo động lực mạnh mẽ trong toàn xã hội về chăm lo xây dựng GCCN xứng tầm với sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm vẻ vang của GCCN trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, hướng tới ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam(28/7/1929 – 28/7/2011). Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách:

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1929-2011

GIÁ BÁN:   325.000 đ /Bộ 2 cuốn

Đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi và hóa đơn tài chính.
Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

Địa chỉ: 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627
Email: sachluatvn@yahoo.com

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*