Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » LUẬT CÔNG ĐOÀN 2018 » CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

xếp hạng

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, ĐÌNH CÔNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI, LÀM THÊM GIỜ,

CHẾ ĐỘ THAI SẢN, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG  DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Nội dung cuốn sách gồm có những phần chính sau:

chi dan cong doan

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, ĐÌNH CÔNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI, LÀM THÊM GIỜ,
CHẾ ĐỘ THAI SẢN, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Phần thứ nhất. Những điểm mới về quyền và trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013);

Phần thứ hai. Những điểm mới về hợp đồng, cho thuê lại  và tranh chấp trong lao động (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013);

Phần thứ ba. Những điểm mới về  chế độ tiền lương, nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013);

Phần thứ tư. Những điểm mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013);

Phần thứ năm. Những điểm mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013);

Phần thứ sáu. Những điểm mới về chính sách hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn, hưu trí và tử tuất;

Phần thứ bảy. Những điểm mới về chế độ thu, chi, sử dụng và quản lý kinh phí công đoàn;

Phần thứ tám. Những quy định chi tiết về thực thi Bộ luật lao động và Luật công đoàn năm 2013;

Phần thứ chín. Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dành cho cán bộ công đoàn trong tình hình mới;

Phần thứ mười. Chính sách mới nhất về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng, đãi ngộ dành cho người lao động

Trong lĩnh vực lao động, Công đoàn giữ vai trò và vị trí rất quan trọng. Bởi lẽ đây là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động. Do đó, để giúp công đoàn trở thành tổ chức đại diện, chỗ dựa vững chắc cho người lao động, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Một số văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như: Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22-05-2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-04-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13;…

Nhằm giúp Chủ tịch và cán bộ công đoàn các cấp cập nhập kịp thời những quy định của Nhà nước về quyền, trách nhiệm, của công đoàn; các quy định về bảo vệ lợi ích cho người lao động; chế độ, chính sách mới nhất dành cho cán bộ công đoàn và người lao động;…

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
 Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*