Thứ Hai , 20 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ » Phát triển đảng viên và nâng cao bản lĩnh chính trị trong giai đoạn hiện nay

Phát triển đảng viên và nâng cao bản lĩnh chính trị trong giai đoạn hiện nay

Phát triển đảng viên và nâng cao bản lĩnh chính trị trong giai đoạn hiện nay

xếp hạng

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, RÈN LUYỆN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Để xứng đáng với vai trò đó, Đảng đã xác định vấn đề hàng đầu trong việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng là xây dựng và nâng cao chất lượng của Đảng viên. Trong đó, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong mỗi cán bộ, Đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.

Nhằm giúp cho các cán bộ, Đảng viên tìm hiểu về vấn đề rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên; những vấn đề cấp thiết về phát triển Đảng viên và những chủ trương, đường lối của Đảng về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay;…Nhà xuất bản lao động xin giới thiệu cuốn sách:

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ

NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,

RÈN LUYỆN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

Nội dung cuốn sách gồm có những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển Đảng viên; Phần thứ hai. Rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng dành cho cán bộ, Đảng viên trong bối cảnh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần thứ ba. Một số vấn đề cơ bản, cấp thiết  về phát triển Đảng viên trong bối cảnh hiện nay; Phần thứ tư. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng;  Phần thứ năm. Những quy định mới nhất về nhiệm vụ của Đảng viên trong tình hình mới; Phần thứ sáu. Quy chế kiểm tra, giám sát trong Đảng, thi hành điều lệ Đảng và những điều Đảng viên không được làm; Phần thứ bảy. Những vấn đề về chính sách xã hội và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhà xuất bản mong nhận được sự góp ý từ phía bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

 GIÁ BÁN:   325.000 đ / cuốn

Đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi và hóa đơn tài chính.

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

Địa chỉ: 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627
Email: sachluatvn@yahoo.com

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*