Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ » Phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí

xếp hạng


PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ – SỬ DỤNG TÀI SẢN, VỐN NHÀ NƯỚC & QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Phần thứ nhất. Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng

Phần thứ hai. Biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ công chức

Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị

Phần thứ tư. Công khai, minh bạch hoạt động thanh tra trong công tác phòng chống tham nhũng

Phần thứ năm. Quy chế phối hợp thực hiện  công ước của liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng

Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nội dung thanh tra phòng chống tham nhũng

Phần thứ bảy. Những quy định mới về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại một số cơ quan, bộ, ngành

Phần thứ tám. Những quy định mới nhất về cải cách chế độ, xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của công chức

Phần thứ chín. Công tác quản lý, sử dụng và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước

Phần thứ mười. Hướng dẫn mới nhất về luật khiếu nại, tố cáo trong công tác phòng chống tham nhũng

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SÁCH

Công tác phòng, chống tham nhũng , tiết kiệm, chống lãng phí ở nước ta thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước đã tích cực tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với nhiều biện pháp, nội dung phong phú. Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã hoàn thiện một cách nhanh chóng thể chế về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí tài sản nhà nước, vốn nhà nước để góp phần tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí đang là những lực cản trong công cuộc đổi mới của đất nước.

GIÁ BÁN:   325.000 đ / cuốn

Đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi và hóa đơn tài chính.

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

Địa chỉ: 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627  Email: sachluatvn@yahoo.com

Web:www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác Sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*