Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » CÁC LUẬT KHÁC » Y TẾ » QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN

xếp hạng


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN & QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH ,ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Khám chữa bệnh là  lĩnh vực vô cùng quan trọng, là mối quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Nhằm tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thống nhất sự quản lý của nhà nước về khám chữa bệnh,  thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh những hoạt động trong lĩnh vực này như: TT 19/2013/TT-BYT ngày 12-7-2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; TT 18/2013/TT-BYT ngày 01-7-2013 Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm; TT 14/2013/TT-BYT ngày 06-5-2013 Hướng dẫn khám sức khỏe; TT 17/2013/TT-BYT ngày 06-6-2013 Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện….

Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách cùng những quy định pháp luật mới nhất về lĩnh vực khám chữa bệnh, Nhà xuất bản Y học xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN & QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH ,ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh

Phần thứ hai. Hướng dẫn phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Phần thứ ba. Tổ chức thực hiện và quản lý  các hoạt động khám chữa bệnh

Phần thứ tư. Quy định về điều kiện cơ sở vật chất,  kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, về nhân viên y tế,  người hành nghề khám  chữa bệnh

Phần thứ năm. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật  khám chữa bệnh

Phần thứ sáu. Chiến lược quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân 2030

Phần thứ bảy. Quy định về sử dụng kinh phí ngành y tế

Phần thứ tám. Quy định mới về phòng chống bệnh truyền nhiễm

Sách có độ dày 438 trang.Gía phát hành 335,000đ/1 cuốn

MUA SÁCH LIÊN HỆ:  0978 718 705 Mai Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*