Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HCSN MỚI

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HCSN MỚI

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HCSN MỚI

xếp hạng


CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HCSN MỚI
Công việc của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là phải tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị. Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành Ngân sách Nhà nước tại đơn vị hành chính sự nghiệp được Nhà nước sử dụng như là một công cụ sắc bén trong việc quản lý Ngân sách Nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả cao. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến vấn đề trên, cụ thể như sau: TT số 97/2013/TT-BTC ngày 23-7-2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10-01-2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS); TT số 90/2013/TT-BTC ngày 28-6-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; CV số 3051/TCT-KK ngày 18-8-2013 hướng dẫn thực hiện Mục lục Ngân sách Nhà nước và sửa chi tiêu báo cáo kế toán thuế…; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25-6-2013 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước; NĐ số 117/2013/NĐ-CP ngày 07-10-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Để giúp Lãnh đạo và cán cán bộ làm công tác kế toán kịp thời nắm bắt những quy định mới về chế độ kế toán và chính sách tài chính, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Tổng quan các nghiệp vụ của công tác kế toán
Phần II. Chế độ kế toán mới nhất áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần III. Hệ thống biểu mẫu kế toán mới nhất và phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán
Phần IV. Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)
Phần V. Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý phương tiện đi lại
Phần VI. Hướng dẫn mới nhất về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Phần VII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 8/2013)
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 490 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2013.

liên hệ: 0978 718 705 -Ms Mai Phương

GIAO SÁCH 30 PHÚT TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*