Thứ Ba , 25 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT XÂY DỰNG 2018 » Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng

xếp hạng


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Sách có nội dung sau:

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG.

Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VÈ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ VÀ DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 484 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705 hoặc Tel: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: http://sachluat.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*