Chủ Nhật , 19 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » Quy chuẩn lắp đặt điện nhà ở, công trình công cộng, định mức chi phí quản lý dự án và mẫu hợp đồng trong xây dựng

Quy chuẩn lắp đặt điện nhà ở, công trình công cộng, định mức chi phí quản lý dự án và mẫu hợp đồng trong xây dựng

Quy chuẩn lắp đặt điện nhà ở, công trình công cộng, định mức chi phí quản lý dự án và mẫu hợp đồng trong xây dựng

xếp hạng


Quy chuẩn lắp đặt điện nhà ở, công trình công cộng, định mức chi phí quản lý dự án và mẫu hợp đồng trong xây dựng

Xây dựng hiện đang là  lĩnh vực lớn thu hút sự quan tâm hàng đầu của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh vực quan trọng nói trên cũng không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Ngày 29-12-2014 Bộ Xây dựng đã ban hành TT 20/2014/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, QĐ 1486/QĐ-BXD ngày 12-12-2014 Công bố định mức chi phí ban quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP, TT 19/2014/TT-BXD ngày 10-12-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. Từ 01/02/2014, tại Nghị định 207/2013/NĐ-CP một số quy định mới về hợp đồng trong hoạt động xây dựng chính thức có hiệu lực.

Quy chuẩn lắp đặt điện nhà ở, công trình công cộng, định mức chi phí quản lý dự án và mẫu hợp đồng trong xây dựng

Quy chuẩn lắp đặt điện nhà ở, công trình công cộng, định mức chi phí quản lý dự án và mẫu hợp đồng trong xây dựng

Để đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật cần thiết cho các cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định mới trong lĩnh vực xây dựng, các tổ chức kinh tế, cá nhân… có tài liệu để vận dụng, tham khảo nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo những nguyên tắc pháp lý chặt chẽ, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách: “HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ QUY CHUẨN LẮP ĐẶT ĐIỆN NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN & MẪU HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG”

Nội dung cuốn sách gồm có những phần quan trọng sau:

Phần thứ nhất. Văn bản hướng dẫn về quy chuẩn lắp đặt điện nhà ở, công trình công cộng, định mức chi phí quản lý dự án

Phần thứ hai. Các mẫu hợp đồng xây dựng, giao nhận thầu

Phần thứ ba. Các mẫu hợp đồng bất động sản, kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Phần thứ tư. Các mẫu hợp đồng về đất đai

Sách có độ dày 440 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*