Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT ĐẤU THẦU » Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu chào hàng cạnh tranh

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu chào hàng cạnh tranh

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu chào hàng cạnh tranh

xếp hạng


Ngày 27/10/2015 BKHĐT đã ban hành Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh; Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và các Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng được ban hành.

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầuchào hàng cạnh tranh

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầuchào hàng cạnh tranh

– Thông tư số 11/2015 quy định việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và các Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng. Các trường hợp áp dụng của hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường/rút gọn; Hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường/rút gọn.Việc thực hiện chỉ định thầu theo quy trình thông thường phải áp dụng tương ứng Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/BKHĐT và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp.Đối với chào hàng cạnh tranh hoặc bản yêu cầu báo giá, tổ chức, cá nhân phải áp dụng tương ứng Mẫu số 03, Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 11 và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp.
Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Theo đó, hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:
Đối với từng gói thầu cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn hay không, lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014) đã góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Gần đây, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như: NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,
Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: “QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU ,CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật Đấu thầu và quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu
Phần thứ hai. Quy định mới về hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Phần thứ ba. Quy định mới hướng dẫn lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu ,và chào hàng canh tranh
Sách có độ dày 440 trang.Gía phát hành 350.000đ/1 cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*