Thứ Bảy , 18 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm

quy-dinh-ve-lua-chon-nha-thau-va-lap-ho-so-moi-thau

quy-dinh-ve-lua-chon-nha-thau-va-lap-ho-so-moi-thau

xếp hạng

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*