Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

xếp hạng


sách Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

Nhằm đảm bảo việc quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách kế toán, kiểm toán, quản lý thu, chi tài chính, thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước như: Quyết định 31/QĐ-KTNN ngày 20-01-2016 của Kiểm toán nhà nước Ban hành Quy trình Thanh tra của Kiểm toán nhà nước,       Quyết định 161/QĐ-KTNN ngày 17-2-2016 Ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Kiểm toán nhà nước, Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18-01-2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước       ,         Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18-01-2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước,    Quyết định 08/2016/QĐ-TTg ngày 26-02-2016 Quy định việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung…

Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

Để các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc lập dự toán ngân sách nhà nước, thanh quyết toán thu chi ngân sách, đồng thời nhằm nâng cao năng lực quản lý về tài chính, kế toán của cán bộ quản lý, của kế toán trưởng các đơn vị, Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn cho biên soạn và phát hành cuốn sách:

QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TOÁN VÀ
CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của kiểm toán nhà nước

Phần thứ hai    . Hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần thứ ba.    Quy định việc tổ chức, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Phần thứ tư      . Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính, lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước

Phần thứ năm.  Hướng dẫn mới nhất về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước   

Phần thứ sáu. Quy định việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung      

Sách có độ dày 428 trang,giá 335,000đ/1 cuốn

Bán sách có hóa đơn tài chính – giao tận nơi miễn phí
website: http://sachluat.vn
Vui lòng liên hệ: Ms. Hồng Vân
ĐT: 0909 880 382 – 0978 718 705
Giao sách 30 phút tại Tp.HCM và Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*