Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật phòng cháy chữa cháy 2015, mới nhất

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật phòng cháy chữa cháy 2015, mới nhất

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật phòng cháy chữa cháy 2015, mới nhất

xếp hạng


sách hướng dẫnchi tiết  thi hành luật phòng cháy chữa cháy 2015,mới nhất, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13(có hiệu lực thi hành 01-7-2014) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22-11-2013.Ngày 31-7-2014, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký NĐ 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nghị định có 9 chương, 58 điều chính thức có hiệu lực từ ngày 15-9-2014. Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Ngoài ra Chính phủ cũng ban hành NĐ 76/2014/NĐ-CP ngày 29-07-2014 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháplệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, TT 18/2014/TT-BCT ngày 18-06-2014Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động….

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật phòng cháy chữa cháy 2014, mới nhất

hướng dẫn chi tiết thi hành luật phòng cháy chữa cháy 2014, mới nhất

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xuất bản cuốn sách:“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬTPHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ”.

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Phòng cháy chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần thứ hai. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần thứ ba. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp

Phần thứ tư. Quy định xử phạt hành chính về phòng cháy, chữa cháy, vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh xăng dầu.

Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

————————————————————————————

Ngày 31/7/2014 Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 và thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định này có các điều khoản quy định về phòng cháy bao gồm :
Điều 5 : Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy
Điều 6 : Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
Điều 7 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở
Điều 8 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư
Điều 9 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình
Điều 10 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới
Điều 11 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình cao tầng, nhà khung thép mái tôn
Điều 12 : Yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Điều 13 : Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
Điều 14 : Kinh phí phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng
Điều 15 : Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Điều 16 : Trách nhiệm của chủ đầu tư, phương tiện giao thông cơ giới, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, cơ quan phê duyệt dự án, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình .
2. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn dự án và giám sát thi công :
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong việc thực hiện các nội dùng về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết trong hợp đồng ký kế giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.
3.Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế
a) Thiết kế đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy: chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình
b) Thực hiện giám sát tác giả trong quá tình công xây lắp công trình.
c) Tham gia nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Điều 17 : Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Điều 18 : Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Các Phụ lục kèm theo trong nghị định :

Phụ lục I : Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy
Phụ lục II: Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
Phụ lục III: Danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng
Phụ lục IV : Danh mục dự án, công trình dơ cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Phụ lục V : Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*