Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Sách Luật Điện Lực 2017

Sách Luật Điện Lực 2017

Sách Luật Điện Lực 2017

xếp hạng


Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM  SÁCH LUẬT phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

LUẬT ĐIỆN LỰC – CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VÀ HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM.

luật điện lực 2017

luật điện lực 2017

Nội dung cuốn sách luật điện lực gồm các phần chính sau đây:

  1. Phần thứ nhất. Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành

  2. Phần thứ hai. Quy định mới về quy hoạch phát triển điện lực khung giá bán điện và hợp đồng mua bán điện lực

  3. Phần thứ ba. Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Việt Nam.

Ngày 31/12/2009, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2009/TT-BCT về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:

  • Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện, Ký hiệu:  QCVN QTĐ-5: 2009/BCT.
  • Tập 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện, Ký hiệu:  QCVN QTĐ-6: 2009/BCT.
  • Tập 7: Thi công các công trình điện, Ký hiệu:   QCVN QTĐ-7: 2009/BCT.

Ngày 16/2/2011, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BCT về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. Ban hành kèm theo Thông tư này là: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:

  • Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp, Ký hiệu: QCVN QTĐ-8: 2010/BCT.

Các tập 1, 2, 3, 4 đã được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện.

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng cũng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó có:

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện, Ký hiệu: QCVN 07-5: 2016/BXD

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc

Liên hệ mua sách : Trung tâm sách luật

HP : 0909 880 382 – 0978 718 705

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*