Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT ĐẤT ĐAI 2018 » SÁCH LUẬT NHÀ Ở, LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, LUẬT ĐẦU TƯ 2015

SÁCH LUẬT NHÀ Ở, LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, LUẬT ĐẦU TƯ 2015

SÁCH LUẬT NHÀ Ở, LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, LUẬT ĐẦU TƯ 2015

xếp hạng


 Sách luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư ( sửa đổi) 2015

Ngày 25/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi ,bổ sung), Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài,

Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Namvà Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Hai luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Đây là  hai luật có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực bất động sản, sẽ có tác động lớn đối với hoạt động phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.

 Sách luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư ( sửa đổi) 2015

Sách luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư ( sửa đổi) 2015

Theo đó, Chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai;người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; muốn kinh doanh bất độngsản phải thành lập doanh nghiệp; vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng; vốn tự có khi thực hiện đầu tư dự án của chủ đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư; không quy định về việc thành lập Quỹ Phát triển nhà ở xã hội;…

Bên cạnh đó, cũng tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua vàLuật Đầu tư (sửa đổi) 67/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015).

Nhằm kịp thời cung cấp đến quý độc giả những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản LAO ĐỘNG biên tập và phát hành cuốn sách

LUẬT NHÀ Ở – LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN – LUẬT ĐẦU TƯ

(sửa đổi).
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất. Luật Nhà ở thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực từ 1/7/2015)

Phần thứ hai. Luật Kinh doanh bất động sản thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực từ 1/7/2015)

Phần thứ ba. Luật Đầu tư thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực từ 1/7/2015)

Phần thứ tư. Quy định mới về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

Phần thứ năm. Quy định mới về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Phần thứ sáu. Quy định mới về quản lý nguồn vốn, thực hiện dự án đầu tư

Phần thứ bảy. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, kế hoạch và đầu tư.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*