Thứ Sáu , 21 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung)

Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung)

Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung)

xếp hạng


Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung), các chế độ chính sách mới dành cho chiến sỹ quan, chiến sỹ quan đội nhân dân Việt Nam 2015

Ngày 27-11 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 72/2014/QH13. Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý của luật hiện hành, tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung)

Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung)

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về chế độ chính sách, tổ chức hoạt động của cán bộ, chiến sỹỉ quân đội nhân dân Việt nam như TT 131/2014/TT-BQP ngày 04-10-2014 Ban hành quy chế quản lý kho vật chứng trong quân đội, TT 110/2014/TT-BQP ngày 22-8-2014 Ban hành quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, TT 96/2014/TT-BQP ngày07-7-2014 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong quân đội….

Để  sỹ quan quân đội, cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân có các văn bản mới nói trên, NXB Hồng Đức cho biên soạn & phát hành cuốn sách:

“TÌM HIỂU LUẬT SỸ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) & CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI DÀNH CHO SỸ QUAN, CHIẾN SỸ QUÂN ĐỘI DÂN NHÂN VIỆT NAM”

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014.

Phần thứ hai. Chế độ chính sách với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng.

Phần thứ ba. Các quy định về tổ chức hoạt động trong quân đội.

Phần thứ tư. Giải quyết tố cáo và thi hành án dân sự trong quân đội nhân dân.

Phần thứ năm. Khen thưởng và xử phạt.

Phần thứ sáu. Quy định liên quan biên giới đất liền, biển đảo, thềm lục địa Việt Nam.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*