Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT XÂY DỰNG 2018 » Sách luật xây dựng 2017-chi tiết về bảo trì và quản lý chất lượng công trình

Sách luật xây dựng 2017-chi tiết về bảo trì và quản lý chất lượng công trình

Sách luật xây dựng 2017-chi tiết về bảo trì và quản lý chất lượng công trình

xếp hạng

Gần đây, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật xây dựng 2017:

  • Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15-03-2016 Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng, nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD phân định rõ trách nhiệm giữa các chủ thể có liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư của luật xây dựng mới.
  • Thông tư 09/2016/TT-BXD, 08/2016/TT-BXD, 07/2016/TT-BXD ngày 10-03-2016 có nội dung hướng dẫn liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng tư vấn xây dựng, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực xây dựng, Trung tâm Sách luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách :

 LUẬT XÂY DỰNG – QUY ĐỊNH CHI TIẾT  VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Sách luật xây dựng 2017

Sách luật xây dựng 2017

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

  • Phần thứ nhất. Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành.

  • Phần thứ hai. Quy định mới về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  • Phần thứ ba. Hướng dẫn năng lực của tổ chức ,cá nhân trong hoạt động xây dựng.

Sách có đầy đủ bản cập nhật mới nhất về luật xây dựng 2017.

Sách có độ dày 412 trang.Giá 350.000/cuốn

Mua sách vui lòng liên hệ : 0909880382 – Giao hàng miễn phí toàn quốc

(giao hàng nhanh 30 phút tại Hà Nội và Tp HCM)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*