Tuesday , 21 October 2014
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG

LUẬT TỐ TỤNG

1050 HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÁC TỔ CHỨC

1050 hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức và doanh nghiệp

1050 HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ( Xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực) Phần 1. Tra cứu chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Phần 2. Tra cứu chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông Xử phạt trong lĩnh vực giao ... Read More »

Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự Việt nam năm1999-2014

Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự Việt nam năm1999-2014

Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản bộ luật hình sự Việt nam năm 1999-2014 Nội dung: đang cập nhật Giá bán: 325.000 đ/cuốn Mua sách vui lòng liên hệ Mai Phương – Điện thoại: 0978 718 705 * Lưu ý: Giao sách trong vòng 30 phút khu vực TP.HCM và Hà Nội Có hóa đơn tài chính kèm theo. Read More »

BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 2005-2014

CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM ( 2005-2014)

CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM ( 2005-2014) Phần 1. Bộ luật dân sự Việt Nam Nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật dân sự Những nguyên tắc cơ bản Cá nhân -          Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân -          Quyền thân nhân -          Nơi cư trú -          Giảm hộ -          Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Tuyên bố mất tích, tuyên bố chết Pháp nhân -          Những quy định chung về pháp nhân -          ... Read More »

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

Ỹ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

KỸ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014) (TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀ SỰ VIỆN DẪN CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DÃN THI HÀNH) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thức 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 ... Read More »

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2003-2014

KỸ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM (2003-2014)

KỸ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM (2003-2014) (TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LÀ SỰ VIỆN DẪN CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH) Bộ luật Tố tụng hình sự góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời giáo dục mọi người ý ... Read More »

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 2014

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIệN KIểM SÁT NHÂN DÂN TốI CAO, Bộ TƯ PHÁP, Bộ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ – HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG (NĂM 2010 -2014) Để thi hành đúng và thống nhất quy định của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông ... Read More »

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2013

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG MỌI LĨNH VỰC Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:           Phần 1: BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012.             Phần 2: CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.             Phần 3: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.             Phần 4: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI ... Read More »

LUẬT LUẬT SƯ 2014 – HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG

LUẬT LUẬT SƯ 2013 - HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ LUẬT SƯ

LUẬT LUẬT SƯ 2014 – HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG – TRỢ GIÚP PHÁP LÝ – HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ            Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:            Phần 1: LUẬT LUẬT SƯ (Sửa đổi, bổ sung năm 2012 – Có hiệu lực từ 01/7/2013).            Phần 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ.              Phần 3: HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ.             ... Read More »

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Nội dung quyển Sách này như sau:           Phần 1: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.             Phần 2: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.           I. Những quy định chung.           II. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ ... Read More »

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao mới nhất

CÁC NGHỊ QUYẾT MỚI NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Có hiệu lực từ 01/7/2013) Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:           Phần 1: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.             Phần 2: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Áp dụng từ 01/7/2013).              Phần 3: THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH ... Read More »