Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » LUẬT THUẾ » sách quy định mới về quản lý thuế, thanh tra kiểm tra thuế và hóa đơn chứng từ

sách quy định mới về quản lý thuế, thanh tra kiểm tra thuế và hóa đơn chứng từ

sách quy định mới về quản lý thuế, thanh tra kiểm tra thuế và hóa đơn chứng từ

xếp hạng


Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, Để quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên, Trung tâm sách luật cho biên soạn và phát hành cuốn sách:

CHÍNH SÁCH THUẾ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ, THANH TRA KIỂM TRA THUẾ VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

sách quy định mới về quản lý thuế, thanh tra kiểm tra thuế và hóa đơn chứng từ

sách quy định mới về quản lý thuế, thanh tra kiểm tra thuế và hóa đơn chứng từ

Cuốn sách chính sách thuế mới bao gồm những phần chính sau:

  • Phần thứ nhất. Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế

  • Phần thứ hai. Văn bản sửa đổi bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế

  • Phần thứ ba. Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

  • Phân thứ tư. Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Phần thứ năm. Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế

  • Phần thứ sáu. Văn bản hợp nhất Luật Thuế tài nguyên

  • Phần thứ bảy. Hỏi đáp về thanh tra thuế, hóa đơn chứng từ

  • Phần thứ tám. Hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí

Với mục tiêu cải cách và hiện đại hóa ngành thuế, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản trị nhà nước, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, Tổng cục thuế đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế như: Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12-8-2016 Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP,  Thông tư 174/2016/TT-BTC ngày 28-10-2016  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên,..

Sách có độ dày 424 trang, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

trung tâm sách luật : http://sachluat.vn

Mua sách xin liên hệ : 0917388880

Giao hàng miễn phí toàn quốc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*