Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI DOANH NGHIỆP » Sách sổ tay tra cứu các tình huống mới nhất về thuế và kế toán thuế

Sách sổ tay tra cứu các tình huống mới nhất về thuế và kế toán thuế

Sách sổ tay tra cứu các tình huống mới nhất về thuế và kế toán thuế

xếp hạng


Để cải cách hiện đại hoá ngành thuế, liên quan đến cả vấn đề chính sách và thủ tục, giúp ngành thuế có công cụ mạnh mẽ hơn trong quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp… tiết kiệm thời gian chi phí thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thời gian qua, Chính phủ, Tổng cục thuế đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế như Quyết định 912/QĐ-BTC ngày 18-05-2015 Về việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử., Quyết định 879/QĐ-TCT ngày 15-05-2015 Về việc ban hành quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, Quyết định 878 /QĐ-TCT ngày 15-5-2015 Về việc ban hành quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp, Quyết định 751/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình cưỡng chế nợ thuế, Quyết định 746/QĐ-TCT năm 2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế…………

Sách sổ tay tra cứu các tình huống mới nhất về thuế và kế toán thuế

Sách sổ tay tra cứu các tình huống mới nhất về thuế và kế toán thuế

Để quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên, Nhà xuất bản Tài Chính cho biên soạn & phát hành cuốn sách:
SỔ TAY TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT
VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;
Phần thứ hai. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
Phần thứ ba. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ tư. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ năm. Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ sáu. Quy trình kiểm tra thuế, quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế
Phần thứ bảy. Tra cứu các tình huống mới nhất về thuế
Sách có độ dày 440 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*