Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ » Sổ tay tra cứu những quy định về đảng phí và hướng dẫn kiểm tra giám sát

Sổ tay tra cứu những quy định về đảng phí và hướng dẫn kiểm tra giám sát

Sổ tay tra cứu những quy định về đảng phí và hướng dẫn kiểm tra giám sát

xếp hạng

SỔ TAY TRA CỨU NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ  ĐẢNG PHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT, HẠCH TOÁN ĐẢNG PHÍ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Trong tổ chức và hoạt động của Đảng thì vấn đề Đảng phí đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là nguồn kinh phí chủ yếu nhằm đảm bảo hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp. Do đó, để đảm bảo Đảng phí được thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức; Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành chế độ Đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, Công văn số 141-CV/VPTW/NB, Công văn số 1266-CV/VPTW/NB,…

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chế độ Đảng phí, kiểm tra, giám sát, hạch toán Đảng phí; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, khen thưởng đối với mỗi cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại trong Đảng… Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội xin giới thiệu cuốn sách:

“SỔ TAY TRA CỨU NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ  ĐẢNG PHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT, HẠCH TOÁN ĐẢNG PHÍ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Tra cứu các chế độ, mức đóng Đảng phí và hướng dẫn kiểm tra, giám sát, hạch toán đảng phí;

Phần thứ hai. Chế độ tiền lương, mức lương tối thiểu, Hệ số lương, Bảng lương chế độ phụ cấp dành cho cán bộ, Đảng viên;

Phần thứ ba. Tra cứu các chế độ, trách nhiệm, và hình thức khen thưởng trong tổ chức Đảng và Đảng viên;

Phần thứ tư. Quy hoạch, tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu

Phần thứ năm. Tra cứu những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

Phần thứ sáu. Quy trình tiến hành kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật Đảng;

Phần thứ bảy. Một số quy định mới nhất về các chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng – cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý.

Cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhà xuất bản mong nhận được sự góp ý từ phía bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.  

Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)


Mua sách liên hệ:

Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website: www.sachluat.vn
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*