Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

xếp hạng

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ,

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ 

 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN MỚI

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước hiện nay, vấn đề xây dựng nông thôn mới đang là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện tốt và đạt kết quả cao chủ trương, chính sách trên, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như: Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20-02-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21-03-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;…

Nhằm giúp các tổ chức, đơn vị, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các cơ chế đầu tư, hỗ trợ và quản lý kinh phí thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn;…Nhà xuất bản … xin giới thiệu cuốn sách:

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI                                           

    CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ,

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ                                      

 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN MỚI”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới về quy hoạch và phát triển giao thông; Phần thứ hai. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới về phát triển ngành nghề, khuyến khích đầu tư vào  nông nghiệp, nông thôn; Phần thứ ba. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới về văn hóa, thông tin truyền thông và đào tạo nghề cho lao động; Phần thứ tư. Nội dung, giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Phần thứ năm. Hướng dẫn kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng  nông thôn mới; Phần thứ sáu. Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Phần thứ bảy. Công tác chỉ đạo và những quy định mới nhất về việc thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Phần thứ tám. Cơ chế đầu tư, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn; Phần thứ chín. Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước  xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 448 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

MUA SÁCH LIÊN HỆ : MAI PHƯƠNG 0978 718 705

GIAO SÁCH 30 PHÚT HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*