Thứ Hai , 18 Tháng Mười Hai 2017
Tiêu Điểm
Home » biểu thuế nxb tài chính

Blog Archives

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2018

biểu thuế xuất nhập khẩu 2018

Biểu thuế xuất ưu đãi,ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất-nhập khẩu 2018. Sách Biểu thuế xuất ưu đãi- ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất-nhập khẩu 2018  được cập nhật mới nhất và áp dụng vào ngày 01/01/2018 trên toàn lãnh thổ Việt Nam,sách có bố cục trình bày rõ ràng, có nội dung chính xác giúp cá nhân và doanh nghiệp áp dụng đúng với thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu đang kinh doanh. Sách biểu thuế xnk 2018 có những thay đỗi mới như sau. Ngày 27/6/2017 Bộ ... Read More »