Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » các mẫu văn bản dùng trong các tổ chức đảng

Blog Archives

Các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc trong công tác tổ chức Đảng

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC, HỘI NGHỊ CÁC MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO BÍ THƯ ĐẢNG XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THIẾT YẾU TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG 2013 Cuốn sách này có các phần: Phần 1. Xử lý tình huống thiết yếu  về nghiệp vụ công tác đảng. Phần 2. Các mẫu văn bản thường dùng trong các cơ sở đảng. Phần 3. Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, hội nghị, các mẫu thư thường dùng trong các cơ sở đảng. Phần 4. Hồ Chí Minh và phong cách lãnh đạo. Giá Phát ... Read More »