Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » Các thông tư liên tịch của Tòa án tối cao

Blog Archives

Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, vksnn tối cao, công an

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP, BỘ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG (NĂM 1998 – 2012) Nhà xuất bản Văn hóa thông tin phối hợp với luật sư Trần Thế Vinh tập hợp, hệ thống và biên soạn cuốn sách nêu trên, với những văn bản được hệ thống hóa theo từng lĩnh vực cụ thế giúp bạn đọc dễ ràng tra cứu các quy định ... Read More »