Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » cách tính thuế hàng nhập khẩu

Blog Archives

Hướng dẫn xác định mã hs code và mức thuế suất

Hướng dẫn về xác định trước mã số HS CODE , trị giá và thời hạn nộp thuế Ngày 01/7/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành, trong khi chờ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được ban hành, Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 hướng dẫn việc xác định trước mã số hs code , trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi. Xác định trước mã số ... Read More »