Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » chế độ chính sách mới nhất về trợ cấp phụ cấp

Blog Archives

Chế độ tiền lương mới theo Nghị định số 17/2013/NĐ-CP

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI – CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013 Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động… là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Do đó, để có những chính sách phù hợp đối với người lao động, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã ... Read More »