Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Blog Archives

Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ dành cho xã phường thị trấn

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Sách có các phẩn như sau: Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC. Phần 3: QUY CHẾ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ THU, CHI VÀ SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ & QUY CHẾ QUẢN ... Read More »