Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » Đắc nhân tâm trong kinh doanh

Blog Archives

Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật đàm phán với khách hàng

ĐẮC NHÂN TÂM TRONG KINH DOANH CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ NGHỆ THUẬT  ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG VỚI KHÁCH HÀNG sách này có các phần sau: PHẦN I. GIAO TIẾP  VÀ NĂNG GIAO TIẾP PHẦN II. BÍ QUYẾT GIAO TIẾP HIỆU QUẢ, NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH TRONG GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG PHẦN III. ĐẮC NHÂN TÂM TRONG GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG PHẦN IV. ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH HIỆU QUẢ PHẦN V. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG CỐT YẾU CỦA CÔNG TY Giá Phát hàng ... Read More »