Thứ Hai , 18 Tháng Mười Hai 2017
Tiêu Điểm
Home » đánh giá việc tự phê bình và phê bình trong đảng

Blog Archives

Đánh giá việc tự phê bình và phê bình trong công tác đảng

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XI – ĐÁNH GIÁ VIỆC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG Nhằm thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu và phương châm của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nhà xuất bản Chính Trò Haønh Chính xuất bản cuốn sách “THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XI – ĐÁNH GIÁ VIỆC TỰ ... Read More »