Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » định mức lắp đặt trạm biến áp

Blog Archives

Sách quyết định 4970/QĐ-BCT định mức xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp

Định mức xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp quyết định số 4970/QĐ-BCT ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (PHẦN LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP VÀ XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN) Ban hành kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 Thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BCT, Quyết định số 6061/QĐ-BCT  ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương. Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất. Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp Phần thứ hai. ... Read More »