Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » định mức xây dựng 2017

Blog Archives

Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2017

Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 – Phần xây dựng Ngày  04/04/2017  BỘ XÂY DỰNG ban hành Quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)  cho quyết định 1776/2007. Theo đó, định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để ... Read More »