Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » Đổi mới căn bản toàn diện nghành giáo dục

Blog Archives

Đổi mới toàn diện nghành giáo dục việt nam

ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG Sách có nội dung sau: Phần 1. Chuẩn đánh giá năng lực hiệu trưởng trong hệ thống giáo dục và quản lý nhà trường Phần 2. Tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường các cấp Phần 3. Công tác đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay Phần 4. Công tác thi đua khen thưởng và hợp nhất toàn bộ mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh ... Read More »