Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » Hệ tbo6ng1 mục lục ngân sách nhà nước 2015

Blog Archives

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015, quy định dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước 2015

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015, quy định dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước 2015

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015 mới nhất, quy định mới về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015 Ngày 14/11/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 79/2014/QH13 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015. Theo đó, dự toán tổng số chi đầu tư phát triển là 97.306 tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ là 150.000 tỷ đồng; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 399.608 tỷ đồng; chi thực hiện ... Read More »