Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất 2015

Blog Archives

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015 mới nhất

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015

Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước 2015, sách mới nhất của nước ta là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế – xã hội do Nhà nước thực hiện nhằm phục vụ cho việc lập, dự toán, quyết định dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà nước. Với chức năng ... Read More »