Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » Hướng dẫn mới nhất chế độ kiểm soát thanh toán đơn vị hcsn

Blog Archives

Chế độ kiểm soát thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu cơ quan hcsn

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – MỚ INHẤT Nội dung cuốn sách này bao gồm những phần: Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; Phần II. Quy định mới về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; Phần III. Quy định mới nhất về chế độ kế toán, kiểm toán ngân sách nhà nước; Phần IV. ... Read More »