Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược

Blog Archives

Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược cơ chế tài chính và giá dịch vụ

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT DƯỢC  CƠ CHẾ  TÀI CHÍNH VÀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ Nhằm tăng cường cơ sở pháp lý để hỗ trợ ngành y tế phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24-10-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; NĐ số 85/2012/NĐ-CP ngày 15-10-2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ ... Read More »