Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 2013

Blog Archives

Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật bảo vệ môi trường

 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG MỌI LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG Chung tay bảo vệ môi trường là nhiệm vụ khẩn thiết, là tiếng nói chung của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Vừa qua, nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực môi trường đã được ban hành như: Nghị định số 25/2013/nđ-cp ngày 29-3-2013 của chính phủ quy định mới đối với nước thải; nghị định số 27/2013/nđ-cp ngày 29-6-2013 của chính phủ quy đỊnh điều kiện cùa tổ chức hoạt ... Read More »