Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » in hóa đơn

Blog Archives

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

hướng dẫn tự in hóa đơn gtgt

Bộ tài chính ban hành thông tư hướng dẫn tự in hóa đơn gtgt số 64/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Cuốn sách có bìa như sau: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại ... Read More »