Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » Luật điện lực

Blog Archives

Sách Luật Điện Lực 2017

luật điện lực 2017

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM  SÁCH LUẬT phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: LUẬT ĐIỆN LỰC – CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VÀ HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM. Nội dung cuốn sách luật điện lực gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Quy định mới về quy hoạch phát triển điện lực khung giá bán điện ... Read More »