Monday , 24 October 2016
Tiêu Điểm
Home » luật sửa đổi bổ sung luật thuế gtgt 2013

Blog Archives

Luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế 2013

luat-sua-doi-bo-sung-thue

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2013, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM ”. Nội dung sách luật quản lý thuế có các phần sau: Phần I. Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất áp dụng cho các doanh nghiệp; Phần II. Tổng quan về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp; Phần III. Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng; Phần IV. Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Phần V. ... Read More »