Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » luật sỹ quan quân đội nhân dân việt nam 2015

Blog Archives

Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung)

Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung)

Sách luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung), các chế độ chính sách mới dành cho chiến sỹ quan, chiến sỹ quan đội nhân dân Việt Nam 2015 Ngày 27-11 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 72/2014/QH13. Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý của luật hiện hành, tuân thủ Hiến pháp năm ... Read More »